ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพลูโตศึกษา เขต 31

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนครูประจำชุมนุม และขอเปิดชุมนุม

ขั้นตอนการเปิดชุม
1. ลงทะเบียน ครู
2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
3. ขอเปิดชุมนุมใหม่
4. รออนุมัติการเปิดชุมนุม

ลงชื่อเข้าใช้งาน